Лицензиясы

 +7(727)2 599-899, +7(701)006-33-33,   WhatsApp +77770085070

Лицензиясы

«Халық» Сақтандыру компаниясы» АҚ -тың Қазақстан Республикасының Ұлттіқ Банкі 26.07.2019  берген, «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына № 2.1.71 лицензиясы бар.